Projekt Kybernetická revoluce.cz vyráží do regionů ČR šířit praktické informace o implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách

Po úspěšném Smart Business Festivalu 2016, jehož druhý den byl zasvěcen tématu Průmyslu 4.0, se sdružení CzechInno vydává se svým záměrem popularizovat téma Průmyslu 4.0 a navodit ve firmách atmosféru příznivou jeho hladké implementaci, do regionů ČR. V prvním pololetí roku 2017 tak chce v šesti krajských městech a konkrétně v jejich regionálních vědeckotechnických parcích, představit, co to vlastně Průmysl 4.0 znamená či může znamenat pro běžnou českou firmu a na jaké nejdůležitější změny v oblasti technologického rozvoje, práce s firemními zaměstnanci či v oblasti právních a společenských změn je třeba se připravit.

Série regionálních akcí Kybernetickárevoluce.cz bude zahájena dne 24. 1. 2016 v Plzni, následovat budou akce v dalších pěti krajských městech. Všechny z nich představí, ve své přednáškové části v celkem sedmi blocích, jak úvod do tématu, popis všech jeho konotací a praktické nástroje pro evaluaci digitální zralosti firem, dále fenomény jako je robotika, kybernetika, internet věcí, inteligentní senzorika, rozšířená realita ve firemních provozech či umělá inteligence se schopností samoučení, nové dotační tituly, investiční schémata i možnosti kofinancování prostřednictvím finančních nástrojů, tipy na získání lidských zdrojů potřebných pro rozvíjející se digitalizaci firemního provozu, nové možnosti spolupráce v oblasti distribuce výrobků a organizace navazujících služeb a právní a celospolečenské aspekty všech prezentovaných novinek.

V expoziční části akcí se představí technologické novinky jako virtuální realita, 3D tisk, inteligentní robotické systémy nebo zařízení fungující na bázi vzájemné komunikace internetem či intranetem propojených zařízení. Účastníci si také budou moci otestovat prostřednictvím online hodnotícího modelu digitální zralost své firmy.

 Každá z akcí bude zahrnovat dopolední teoretickou část s přednáškami a diskuzními panely k těmto tématům, expoziční část s praktickými ukázkami všech představených témat, po nichž bude odpoledne následovat fakultativní návštěva v provozu některého z regionálních technologických leaderů s praktickou ukázkou fungování prvků Průmyslu 4.0 v podnikové praxi.

KR_2017_registrace_JVTP

 

Termíny a lokace připravovaných akcí:

Poster  zde

Program zde

Poster  zde

Program  zde

  • České Budějovice 30. 3. 2017

Program zde

  • Olomouc 6. 4. 2017
  • Brno 26. 4. 2017
  • Ostrava 17. 5. 2017.

Program aktuálních akcí a další blíží informace včetně přihlášky najdete zde

CzechInno  je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání, autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2017 také připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firemních provozech pod názvem Kybernetická revoluce v praxi.

Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou společnosti ABB Česká republika, Hewlett Packard Inc., IBM Česká a Slovenská republika a dále Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...