Projekt Podnikatelského inovačního centra Zlín v mezinárodní soutěži Evropské ceny za podnikání 2008/2009

TIC s projektem „Podnikatelské inovační centrum Zlín uspělo v národním kole mezinárodní soutěže Evropské ceny za podnikání 2008/2009.
Evropská komise v minulém roce vyhlásila již třetí ročník mezinárodní soutěže Evropské ceny za podnikání, ve které oceňuje a odměňuje nejúspěšnější subjekty v oblasti podpory podnikání a podnikavosti.

Výzva zúčastnit se této soutěže byla adresována veškerým vnitrostátním, regionálním nebo místním správním orgánům či partnerstvím veřejného a soukromého sektoru působícím v EU, na Islandu, v Norsku nebo Turecku a usilujícím o podporu ekonomiky svého regionu. Soutěž byla vyhlášena v pěti kategoriích.

TIC se soutěže zúčastnilo v kategorii „Cena za rozvoj podnikání“ s projektem „Podnikatelské inovační centrum Zlín“. Tento projekt, který byl spolufinancovaný z OPPP, programu Prosperita, rozvíjí spolupráci se Zlínským krajem, SMZ a Univerzitou T. Bati ve Zlíně a podporuje inovační podnikání ve Zlínském kraji.

Evropská porota posuzovala více než 350 projektů. Hodnocení soutěžních projektů proběhlo nejprve na národní úrovni, následně na evropské. Jedním z úspěšných projektů na úrovni ČR byl právě projekt „Podnikatelské inovační centrum Zlín“. Dalším byl projekt Jihomoravského inovačního centra v Brně. Do užšího evropského kola však již kandidáti z ČR nepostoupili. I tak však považujeme postoupení projektu mezi dva nejlepší na národní úrovni za velký úspěch.

Evropské kolo soutěže, na kterém se bude prezentovat 13 nejlepších projektů, a slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční ve dnech 13.-14. května 2009 v Praze.

Více informací najdeta na  www.european-enterprise-awards.org/

Mohlo by se vám líbit...