První Česko – slovenská kooperační a technologická burza pro plastikářský průmysl

Dne 30. září 2009 se uskutečnila v Baťově vile ve Zlíně první česko-slovenská kooperační a technologická burza zaměřená na plastikářský průmysl.

Zmíněná akce byla realizována v rámci projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma s finanční podporou Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR. Projekt implementuje konsorcium institucí aktivních v oblasti podpory inovativního podnikání a regionálního rozvoje – Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s., Technologické inovační centrum s.r.o., Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o. a dvě univerzity – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.<

Cílem této kooperační a technologické burzy bylo vytvořit prostor pro vznik nových obchodních příležitostí a partnerství v oblasti plastikářského průmyslu a příbuzných oborů a prostor pro výměnu nových poznatků a informací v této oblasti. Burzy se zúčastnilo 40 firem a institucí z České a Slovenské republiky, proběhlo 36 předem domluvených schůzek, přičemž další schůzky probíhaly v průběhu celé akce spontánně.

Kooperační a technologické burze předcházel seminář Plastikářského klastru, kde byla účastníkům představena univerzitní pracoviště UTB ve Zlíně (Centrum polymerních materiálů, Ústav výrobního inženýrství, Ústav inženýrství polymerů), STU MTF v Trnavě. Své aktivity prezentovaly také VÚSAPL, a.s. Nitra, Innomia, a.s., Moravskoslezský automobilový klastr, Slovenský plastikárský klaster a Automobilový klaster Západné Slovensko.

„Myslím, že cíl akce byl plně naplněn, firmy hodnotily akci jako přínosnou, což je podnětem k tomu, abychom se zamysleli nad tím, zda tyto akce nepořádat pravidelně se zaměřením i na další obory, které jsou v kraji silně zastoupeny a podpořit tak rozvoj podnikatelského prostředí ve Zlínském kraji“, zhodnotila akci ředitelka Technologického inovačního centra s.r.o. Mgr. Daniela Sobieská.

Mohlo by se vám líbit...