Regionální sekce SVTP ČR Jižní Morava

Na základě doporučení vedení SVTP ČR proběhla na Mendelově univerzitě dne 30.08.2013 akce pod názvem Regionální sekce VTP ČR. Zúčastnili se jí zástupci provozovaných i nově budovaných VTP v Jihomoravském kraji společně s přizvanými zástupci rozvojových programů Jihomoravského kraje, zástupkyní strategie města Brna, Regionální Rozvojové  Agentury  Jižní Moravy a brněnských  vysokých škol.

Účastníci byli seznámeni s aktivitami VTP a vyzvání k podpoře a spolupráci s VTP v regionu. Byl jim představen projekt SPINNET_Švejda_6_2012 prostřednictvím partnerů tohoto projektu  BIC Brno a Mendelovy univerzity,  s důrazem na  jeho přínos pro studenty a doktorandy v jejich stážích ve VTP a inovačních firmách. Na závěr celé  akce byli účastníci seznámeni s nově otevřenými vědeckými a učebními kapacitami v Pavilonu M,  včetně nabídky možnosti praktického zapojení v předvedených prostorách.

Vít Hřiba,     www.bicbrno.cz

a Petra Šimoníková.

Mohlo by se vám líbit...