Regionální workshop k představení nového špičkového pracoviště

V rámci klíčové aktivity KA5 se na pozvání prof. Ladislava Zemana, děkana Agronomické fakulty MENDELU, uskutečnil dne 29. 5. 2013 regionální workshop k příležitosti představení nových výukových a výzkumných kapacit pro biotechnologické obory a pro rozšíření infrastruktury – pavilonů M a X MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ.

Na workshop byli pozváni studenti, zástupci inovačních firem, VTP a pracovníci ústavů MENDELU a VŠ.

Podrobnosti najdete zde  Regionální workshop_Biotechnologicky_pavilon_M_Mendelu_29052013

Mohlo by se vám líbit...