Technologické inovační centrum s.r.o. je zapojeno do projektu FLAME

Technologické inovační centrum s.r.o. je zapojeno do projektu FLAME z OP Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa. Plný název projektu zní Future Laboratory for the Diffusion and Application of Innovation in Materials Science and Engineering („Laboratoř budoucnosti“ pro šíření a využívání inovací v oblasti materiálového inženýrství).

Strategie  FLAME je  zaměřena na inovace materiálů prostřednictvím podpory spolupráce mezi malými a středními podniky a vědou a výzkumem. FLAME bude implementovat tuto strategii ve čtyřech hlavních krocích:

1. Budou vytvořeny „kompetenční mapy“ materiálového inženýrství participujících regionů, kde budou prezentovány příklady dobré praxe spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou.
2. Vyškolení „inovačních koučů“, kteří budou své znalosti předávat v trénincích inovačním praktikům v jednotlivých regionech. Úkolem inovačních praktiků bude zprostředkovat kontakty mezi malými a středními podniky a výzkumnými ústavy nebo univerzitami s cílem maximálně zefektivnit jejich vzájemnou komunikaci.
3. Budou založeny tři pilotní „Laboratoře budoucnosti“ v Itálii, Rakousku a Slovinsku. Vybudování laboratoří podpoří konkrétní kooperace mezi jednotlivými subjekty z komerční i výzkumné sféry z oblasti materiálového inženýrství. Konkrétně by se mělo jednat o zavedení nových výrobků na trh, zavedení inovací do hodnotových řetězců malých a středních podniků, komercializaci produktů nebo inovací, výměnu know-how a podobně.
4. Budou zmapovány potřeby tohoto specifického sektoru a definována doporučení k nastartování a ovlivňování politik jednotlivých zapojených zemí a regionů ve prospěch materiálového inženýrství. Politici budou seznámeni, jak tato doporučení implementovat do jejich regionálních a národních inovačních strategií.

První newsletter FLAME.  NEWSLETTER FLAME No.1

Na  internetové stránce  www.flameurope.eu naleznete v sekci News – Newsletter nastavení pro automatické rozesílání newsletteru.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Ing. Petra Al Azawy

projektová manažerka

mob: +420 734 443 878

tel: +420 573 776 253

e-mail: alazawy@ticzlin.cz

Mohlo by se vám líbit...