Vyšla nová publikace VTP v ČR

V září roku 2012 vyšla nová publikace Vědeckotechnické parky  v ČR. Připravil ji autorský kolektiv pod vedením Pavla Švejdy ve spolupráci s řediteli VTP v ČR. Obsahuje informace o VTP podpořených z programu PROSPERITA  I (OPPP) a o VTP které jsou ve fázi příprav v programu PROSPERITA II (OPPI).

Publikace je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jedná se o česko-anglickou verzi která vychází jak v tištěné barevné podobě tak v elektronické podobě  na CD nosiči.

V elektronické podobě ji najdete ji na  VTP v CR a má 46 219KB.

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...