63. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z jednání  63. výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne
22. 2. 2006 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni:  P. Švejda, K. Bořecký,  J. Chaloupka,  P. Janák, J. Lakomý, J. Klementová

Omluveni: J. Barabáš,  H. Štoselová

Program jednání:
1. Příprava XVI. VH SVTP ČR
2. Kooptace členů výboru
3. Informace o oponentuře projektu LA 200 za rok 2005

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– jednání VH SVTP ČR je připraveno

k bodu 2
– výbor SVTP ČR souhlasí s návrhem na kooptaci svých nových členů dle návrhu P. Švejdy:
* Ing. Helena Nováková, SIC, Zlatníky – Hodkovice
* MVDr. Jitka Thurnvaldová, ÚEM AV ČR, Praha 4
* RNDr. Milan Press, TIC ČVUT, Praha 5

k bodu 3
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci řešitele projektu P. Švejdy o výsledku oponentního řízení projektu INGO SVTP ČR v roce 2005

– výbor SVTP ČR schválil postup přípravy nového projektu v rámci tohoto programu na období 2007 – 2010 včetně námětů na další projekty (účast SVTP ČR při přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání; Národní síť VTP v ČR)

k bodu 4
– další, 64. výbor SVTP ČR se uskuteční  ve středu 22. 3. 2006 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 15. 3 2006)
Z: P. Švejda, I. Němečková

V Praze dne 23. 2.  2006

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...