Závěry z jednání XXVII. valné hromady SVTP ČR, z.s.

V souladu s plánem činnosti a článkem 11 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. proběhlo ve středu 8. února 2017  v zasedacím sále č. 319, v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. jednání XXVII. valné hromady.

V I. části – veřejné byly předneseny tyto příspěvky:

– Národní síť VTP v ČR; 13. etapa akreditace; projekty SPINNET a OKO SVTP ČR  Pavel Švejda

– Předáno osvědčení o akreditaci VTP akreditovanému VTP –  VTP Plzeň.

– Detailní pohled na Výzvy programu Služby infrastruktury Kateřina Horáková, Agentura pro podnikání a inovace (API)

– Zkušenosti z programu Služby infrastruktury Petr  Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu,

V  II. Části neveřejné, byly projednány příslušné body valné hromady (SVTP – VH 080217). Podrobnosti z této části valné hromady jsou prezentovány v  – usnesení XXVI. Valné  hromady zde a  hlavních úkolech na rok 2017  zde .

Galerie

Mohlo by se vám líbit...