Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

ADT-Bundesverband mění svůj název

V průběhu 50. Valného shromáždění ADT – Bundesverband, konaného 21.září 2015, bylo rozhodnuto o přejmenování na Bundesverband Deutcher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e. V., zkráceně BVIZ. Tímto vám oznamujeme, že nové jméno společnosti je Bundesverband...