Praxí k lepšímu uplatnění po škole

04.07.2014 Petr Konečný Comments off

Projekt SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol (SPINNET) řeší v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podmínky spolupráce vědeckotechnických parků s vysokými školami v šesti NUTS 2 dle výzvy č. 17. V období 9/2011 – 8/2014 byly ověřeny formy spolupráce obou typů partnerů v rámci stáží a souvisejících aktivit, případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole obsahuje, obdobně jako příručka Dobrá praxe ve VTP nebo Zakládáme inovační firmu širší okruh aktivit, neţ představují klíčové aktivity projektu SPINNET.

Číst více …

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků

10.06.2014 Pavel Švejda Comments off

Ve dnech 5 – 6. června 2014 se ve VTP Vysočina, Jihlava, uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR (dále VTP).

Poradě předcházelo dne 4. 6. 2014 slavnostní otevření vědecko-technologického pracoviště a centra transferu technologií VTP a CTT Vysočina, které je zaměřené na oblasti snižování energetické náročnosti, materiálového inženýrství a využití biomasy.

Více na SVTP-porada ředitelů, Jihlava 14

Číst více …

Categories: Porady ředitelů

97. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

10.06.2014 Pavel Švejda Comments off

Program jednání:

1. Kontrola plnění závěrů 96. výboru 18. 3. 2014

2. VTP v OP PIK a úkoly SVTP ČR

3. Projekt SPINNET – aktuální informace

4. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)

5. Akreditace VTP v ČR – aktuální stav

6. Různé

Více na SVTP 060614

Categories: Výbor společnosti

43. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

10.06.2014 Pavel Švejda Comments off

Program jednání

1. Kontrola plnění závěrů 42. PT 18. 3. 2014

2. Stav NS VTP v ČR

3. Různé

Více na  Projekttým 060614

1. jednání k přípravě prezentace technických univerzit v ČR na INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

10.06.2014 Pavel Švejda Comments off

Program jednání:

1. Informace o INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 2. – 5. 12. 2014

2. Prezentace – sympoziální a výstavní část

3. Různé

Jednání řídil P. Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2014

Více na  INOVACE 2014-prezentace VŠ

Categories: Z činnosti partnerů