Společnost vědeckotechnických parků ČR

Zásadní změny ISO 9001:2015

Technologické inovační centrum s.r.o. připravilo ve spolupráci se společností AUDiSO  velmi zajímavé a přínosné školení pod názvem Zásadní změny ISO 9001:2015, které je odborně koncipováno na základě oficiálních školicích materiálů významného a exkluzivního partnera...

Jihomoravský kraj a Krajská hospodářská komora jižní Moravy rozšířili možnosti pro firmy z oblasti pokročilých technologií a technologických novací

V kampusu VUT v Brně, v Brně-Medlánkách, proběhlo v úterý 30. září 2014, za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, náměstka hejtmana Václava Božka a partnerů projektu, slavnostní otevření dvou vědeckotechnických parků. Více na Tisková zpráva...