Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. Blog

Plzeňské podnikatelské vouchery

Dovolte nám Vás touto cestou informovat o vyhlášení výzvy č. 2021 v rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“. Program je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá...

32. porada ředitelů VTP v ČR v Buštěhradu

Vážená paní, vážený pane, letošní plánovaná 32. porada ředitelů VTP v ČR v Buštěhradu  10.6.2021 se po dohodě s ředitelem Strojírenského vědeckotechnického parku Buštěhrad Janem Malinou vzhledem k situaci s COVID-19 neuskuteční. Připravíme ale, obdobně jako v minulém roce, informaci...