10. etapa akreditace VTP ČR – kriteria a podmínky

Pro desátou etapu akreditace VTP ČR od 1.1.2010 do 31.12.2011 byla stanovena tato kriteria:

Vyhodnocení stavu VTP:  k 31.12.2009 a pak průběžně

Jak požádat o udělení akreditace?: písemnou formou na adresu svejda@svtp.cz s deklarací splněných, dále uvedených podmínek pro udělení akreditace

Platnost uděleného akreditačního osvědčení: do 31.12.2011


Kriteria a podmínky nutné pro udělení akreditace vědeckotechnickému parku (VTP):

– vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel

– funkční inkubátor malých a středních inovačních firem (min. počet 5 IF)

– funkční transfer technologií (uvedeny příklady min. 2 úspěšných TT)

– výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků)

– kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením)

– aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)

– VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na domovských stránkách VTP s linkem na domovské stránky www.svtp.cz

Komise pro akreditaci VTP ČR, Praha 23.3.2009

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...