76. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 76. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 17. 3. 2009 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, V. Hřiba, P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý, R. Michalec, H. Nováková, M. Press, D. Sobieská

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 75.výboru SVTP ČR 9.12.2009
2. Závěry XIX.valné hromady SVTP ČR 11.2.2009 a postup jejich plnění
3. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2009
4. Informace z regionů, činnost regionálních skupin SVTP ČR
5. Příprava projektů SVTP ČR
6. Příprava mezinárodní porady ředitelů VTP, Řež u Prahy, 11.-12.6.2009
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému ( lakomy@svtp.cz ), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy, že vydaná publikace Vědeckotechnické parky v ČR ( 2008 ) je zařazena mezi materiály používané při prezentaci ČR na oficiálních výstavách a veletrzích v zahraničí; publikace byla rozeslána dle zápisu ze dne 9. 12. 2008, v tomto období je předávána tuzemským a zahraničním partnerům

– SVTP ČR byla prezentována na veletrhu Z-2009 v Lipsku ve dnech 24. – 27. 2. 2009

k bodu 2
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o plnění úkolů dle usnesení XIX. VH SVTP ČR 11. 2. 2009, část V., s tím, že úkoly jsou splněny nebo jsou průběžně plněny

k bodu 3
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2009; obsahová struktura úkolů a cílů:
* potřebné informace k mezinárodní spolupráci umísťované na domovské stránce SVTP ČR včetně elektronického katalogu VTP SVTP ČR
* multilaterální spolupráce (IASP, SPICE, EBN)
* bilaterální spolupráce se sdruženími VTP ve V. Británii, Francii, Itálii, Německu, Rakousko, Slovensku, Polsku, Švýcarsku, Ruské federaci, ČLR, zemích Indočíny a dalších zemí (vč. vytváření podmínek pro dvoustrannou spolupráci jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných)

výbor SVTP ČR schválil odpovědnost svých členů dle návrhu P. Švejdy (struktura plněných úkolů:
* obsahová spolupráce – partneři
* odpovědnost za kraje (zodpovídá za činnost regionální sekce VTP)
* odpovědnost za mezinárodní spolupráci :

Švejda P. , prezident, člen vedení AIP ČR
* předseda akreditační komise, Parlament ČR
* vedoucí projektového týmu NS VTP ČR
* řešitel projektu INGO, Ruská federace

Lakomý J. , viceprezident, člen AIP ČR
* elektronický katalog VTP SVTP ČR, Technologický profil ČR
* Jihočeský
* IASP

Dittrich M.
* projekty SVTP ČR
* Pardubický
* země Skandinávie

Hassmann J.
* plnění inkubační funkce VTP
* Ústecký, Liberecký
* SRN

Herinek J.
* strategie rozvoje VTP
* Olomoucký
* Itálie

Hřiba V.
* Veletrhy Brno
* Jihomoravský, Vysočina
* ČLR, Rakousko

Janák P.
* součinnost s Komorami
* Královéhradecký
* Švýcarsko

Klementová J.
* plnění funkce TT VTP
* Plzeňský, Karlovarský
* SPICE, V. Británie

Michalec R.
* Asociace krajů ČR
* Moravskoslezský
* Polsko

Nováková H.
* způsoby financování VTP
* Středočeský
* Francie

Press M. , člen AIP ČR
* součinnost s AV ČR
* hl. m. Praha
* EBN

Sobieská D.
* součinnost s VŠ
* Zlínský
* Slovensko

– členskou evidenci, členské příspěvky, dokumentaci činnosti SVTP ČR zabezpečuje
I. Němečková

– členům výboru SVTP ČR byla předána brožura KONTAKT 2009; předkládat projekty dvoustranné mezinárodní spolupráce VTP s partnerskými zeměmi v rámci programu KONTAKT – mobilita
T: dle výzev MŠMT
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4
– členové výboru SVTP ČR podali informace z regionů (činnost regionální sekce; forma podpory VTP v regionu, zejména ze strany Krajského úřadu; VTP připravované k akreditaci)

– zaslat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– posoudit kritéria k akreditaci VTP s ohledem na dokončované projekty jednotlivých typů VTP a hustotu sítě VTP v jednotlivých regionech
T: ihned
Z: členové PT NS VTP v ČR

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha, J. Herinka a D. Sobieské o přípravě nových projektů SVTP ČR:
* „Národní síť spolupráce univerzit“ (pilotní projekt přípravy odborníků v působnosti VTP v ČR; cílová skupina VŠ)
++ podepsána příloha 4 Principy partnerství a prohlášení o partnerství SVTP ČR; předkladatelem projektu je UP Olomouc
++ zaslat poslední verzi návrhu projektu (mail: svejda@svtp.cz)
T: 18. 3. 2009
J. Herinek
++ doplnit činnost SVTP ČR jako nefinančního partnera projektu
T: 19. 3. 2009
Z: P. Švejda, I. Němečková

++ zpracovat projekt do Benefitu dle výzvy a kopii zaslat SVTP ČR
T: 30. 3. 2009
Z: J. Herinek

* „Síť Business Angels“ (jako součást Národní sítě VTP v ČR)

* připravovaný projekt v rámci OP LZZ (prioritní osa 1 – adaptabilita a konkurenceschopnost zaměstnanců VTP v ČR) v rámci připravované výzvy pro profesní oborová a odvětvová sdružení (P. Švejda)

– připravit informaci o těchto projektech na mezinárodní poradu ředitelů VTP
T: 11. – 12. 6. 2009
Z: M. Dittrich, J. Herinek, D. Sobieská, P. Švejda

bodu 6
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě porady ředitelů ve dnech 11. – 12. 6. 2009 v ÚJV Řež
* jednání s generálním ředitelem ÚJV Řež
T: 26. 3. 2009
Z: P. Švejda
* připravit a rozeslat program porady vč. umístění na web
T: 27. 4. 2009
Z: P. Švejda, I. Němečková, J. Lakomý v součinnosti s ÚJV
* závěry porady uveřejnit ve 3/2009 časopisu Inovační podnikání a transfer technologií spolu s představením VTP Řež
T: 10. 7. 2009
Z: P. Švejda, J. Rous

k bodu 7
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci o připravovaných akcích:
* HannoverMesse 2009; výstavní stánek, doprovodný program „Inovační den“, 23. 4. 2009
* seminář „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, Brno, 23. 4. 2009; do části programu příklady regionálních inovačních strategií byly vybrány příklady Libereckého a Zlínského kraje
* seminář „Ochrana průmyslového vlastnictví“, Praha, 3. 6. 2009
* 9. mezinárodní moskevský salon inovací a investic, Moskva, 26. – 29. 8. 2009
++ možnost přihlásit své organizace do výstavní části; jedná se o oficiální účast ČR; připravováno Česko-ruské inovační fórum na 27. 8. 2009
* prezentace SVTP ČR do SPICE
++ zpracovat grafický návrh v barvě vlajky ČR včetně slovního popisu
T: 20. 3. 2009
Z: P. Švejda, J. Klementová v součinnosti se členy výboru
++ prezentováno bude na NBIA’s 23rd International Conference on Business Incubation will be held in Kansas City, Missouri ve dnech 19. – 22. 4. 2009 a na dalších akcích SPICE
* mezinárodní konference IASP 2009 ve dnech 1. – 4. 6. 2009 v Alexandrii

– prezentovat dva VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v každém čísle: 2/2009 – Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice
– Podnikatelský inkubátor Brno – Jih
(podklady zaslat do
3/2009 – VTP Řež
– Technologický inkubátor VUT a TI2 v Brně
4/2009 – CTTV – INOTEX Dvůr Králové nad Labem
– Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava
T: dle uzávěrek ip tt
Z: ředitelé uvedených VTP

– zabezpečit prezentaci SVTP ČR na 51. MSV v Brně (14. – 18. 9. 2009); rozeslat program prezentace ve výstavní části a v rámci doprovodného programu MSV
T: 31. 3. 2009
Z: V. Hřiba

– další, 77. výbor SVTP ČR se uskuteční 12. 6. 2009 v Technologickém parku Řež v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP

V Praze dne 18. 3. 2009
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings