100. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Z á p i s ze 100. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne 3. 2015 v zasedací místnosti č. 414, Novotného lávka 5, Praha 1 

Přítomni:  P. Švejda, J. Bartoš, J. Burčík, M. Ganik, J. Herinek, V. Hřiba, J. Klementová, Lakomý, R. Michalec, J. Michková

 Omluveni: P. Antošová, P. Janák, P. Konečný, J. Rakušan

 Přizváni: I. Němečková

 Program jednání:

  1. Kontrola plnění závěrů 99. výboru 9. 12. 2014
  2. Plnění závěrů XXV. valné hromady 11. 2. 2015
  3. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)
  4. Příprava porady ředitelů VTP v ČR, České Budějovice, 4. – 5. 6. 2015
  5. Příprava projektů SVTP ČR; projekt SPINNET – udržitelnost projektu
  6. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR, z.s. P. Švejda.

Zápis ze stého jubilejního jednání najdete na SVTP 180315

Mohlo by se vám líbit...