46. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Z á p i s ze 46. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 18. 3. 2015 v místnosti 336, Novotného lávka 5, Praha 1 

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý

Omluven: P. Janák

Přizvána: I. Němečková

 Program jednání

  1. Kontrola plnění závěrů 45. PT 9. 12. 2014
  2. Stav NS VTP v ČR
  3. Poskytování služeb firmám ve VTP (OP PIK)
  4. Různé

 Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Zápis z jednání najdete na Projekttým 180315

Mohlo by se vám líbit...