121. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Zápis z elektronického 121. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne 4. 6. 2020.

Toto jednání bylo původně plánováno jako součást porady ředitelů VTP v ČR 4. 6. v SIC Ostrava

Doporučení k zápisu sdělili: P. Švejda, J. Boudník, M. Burian, J. Lakomý, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...