15. etapa akreditace VTP v ČR

V souladu se schváleným postupem uskuteční Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. 15. průběžnou etapu akreditace VTP v ČR dle stavu k 31.12.2019 s platností od 1.1.2020 do 31.12.2022. Základním souborem dat k akreditaci VTP budou informace o VTP, umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, z.s. na www.svtp.cz/katalog dle stavu k 31.12.2019 případně k datu, ke kterému umístíte informace o svém VTP do tohoto elektronického katalogu. Proto Vás žádám, abyste provedli aktualizaci dat o svém VTP k datu, ke kterému požádáte o akreditaci VTP.

Dále uvádím kritéria pro akreditaci VTP v ČR s hlavními cíli, schválená akreditační komisí SVTP ČR, z.s. dne 10. 12. 2019:

* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel

* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha  3000 m2)

* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)

* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků)

* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb)

* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)

* součinnost s VŠ, práce se studenty (stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich umístěných)

* mezinárodní spolupráce VTP (název subjektu, země, druh spolupráce, kontakt)

* VTP je členem SVTP ČR, z.s. s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR, z.s.

K datu udělení akreditace bude uložen pdf. soubor akreditovaného VTP s konkrétním datem pro následnou kontrolu plnění podmínek do 31. 12. 2022.

Možnost odnětí akreditace (v případě, kdy VTP přestane splňovat kritéria pro akreditaci).

Všechny údaje je nutné uvádět jak v CZ tak EN verzi.

Případné dotazy k aktualizaci zasílejte ing. Jaroslavu Lakomému ( lakomy@svtp.cz ).

Pokud chcete, aby Akreditační komise SVTP ČR projednala akreditaci Vašeho VTP, zašlete mi na moji mailovou adresu sdělení, že jste umístili aktualizované údaje o Vašem VTP na www.svtp.cz/katalog a žádáte o provedení akreditace. Žádost zašlete do 15. 1. 2020, uveďte kontaktní osobu pro projednávání akreditace.

Došlé žádosti následně projedná AK, akreditovaným VTP předáme osvědčení o akreditaci na Valné hromadě SVTP ČR dne 5. 2. 2020.

Členy výboru SVTP ČR žádám, aby ve své regionální působnosti zajistili metodickou a koordinační činnost v rámci 15. etapy akreditace VTP v ČR.

Přeji hezké Vánoce a úspěšný rok 2020

 

S pozdravem

Pavel Švejda

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.

Prezident

————————————–

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Novotného lávka 5

116 68 Praha 1

————————————–

tel. +420 221 082 275, 723 633 070

e-mail: svejda@svtp.cz

www.svtp.cz

Mohlo by se vám líbit...