29. porada ředitelů vědeckotechnických parků ve VTP Brno, a. s

Dne 7. června 2018 se ve VTP Brno, a. s. uskutečnila 29. porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR.

Poradu řídil P. Švejda. Zúčastnili se jí zástupci 12 provozovaných VTP v ČR, Agentury pro podnikání a inovace a hosté. Porady se zúčastnilo celkem 24 osob.  Po skončení porady se uskutečnilo jednání 113. výboru SVTP ČR, z.s., 59. jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 57. jednání komise pro akreditaci.

Zápis z jednání 29. porady ředitelů vědeckotechnických parků ČR.

Fotogalerie (Iveta Němečková)

Vystupující souhlasí se zveřejněním prezentací a fotografií na www.svtp.cz a v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií

 

Mohlo by se vám líbit...