Pozvánka na mezinárodní poradu ředitelů VTP do VTP a PI v Řeži

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR se uskuteční v souladu s plánem činnosti SVTP ČR na rok 2009 ve Vědeckotechnickém parku Řež ve dnech 11. a 12. června 2009 s tímto programem:

11. 6. 2009, čtvrtek – Konferenční centrum Řež

12:30 – Ubytování účastníků v hotelu/penzionu

13:00 – Sraz účastníků v Konferenčním centru ÚJV Řež

13.30 – Prohlídka Technologického parku Řež
– prohlídka a exkurze společnosti OPTAGLIO
– Prohlídka Vědeckotechnického parku a Podnikatelského inkubátoru Řež  experimentální hala objektu 213 – Smy
– podnikatelský inkubátor na Reaktoru LRO

16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část (s přestávkou na občerstvení) řídí P. Švejda
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů ve Zlíně, 2008
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
– předání akreditačních osvědčení v rámci 9. etapy akreditace
– příprava 10. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2009 s platností od 1.1.2010 do 31.12.2011
– mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2009

18.00 – 22.00 – Společenský večer s překvapením v hotelu Vltava

12. 6. 2009, pátek – zasedací místnost hotelu Vltava, Husinec – Řež

8.00 – Výbor SVTP ČR, projektový tým NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR
10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry
– informace o projektech v rámci programu PROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)
– INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. – 4. 12. 2009; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009

12.00 – oběd, odjezd účastníků

Společnost VTP ČR hradí náklady na stravování (občerstvení a večeře 11. 6., občerstvení a oběd 12. 6.), nájemné místností, ve kterých se jednání uskuteční, techniku a doprovodný program.

Společnost VTP ČR hradí náklady na stravování (občerstvení a večeře 11. 6., občerstvení a oběd 12. 6.), nájemné místností, ve kterých se jednání uskuteční, techniku a doprovodný program.

Ubytování a dopravu do místa konání a z místa konání porady si hradí účastníci sami. Rezervaci ubytování pod heslem „Porada SVTP“ učiňte, prosím, nejpozději do 30.4.2009:
1) Pro ubytování v Řeži je kontaktní osobou ing. Jozef Bárdoš, mail: bardos@seznam.cz,  telefon 603490357. Možnosti ubytování:
Hotel Vltava, K Hotelu 172, 250 68 Řež u Prahy
Dvoulůžkový standard pro 1 osobu – 1.250 Kč
Dvoulůžkový standard pro 2 osoby – 1.400 Kč
Penzion Bárdoš, Pod Lesem 267, 250 68 Řež u Prahy
Dvoulůžkový standard pro 1 osobu – 1.250 Kč
Dvoulůžkový standard pro 2 osoby – 1.350 Kč
Penzion Hudec, Hlavní 18, 250 68 Řež u Prahy
Pokoj pro 1 osobu – 920 Kč
Pokoj pro 2 osoby – 990 Kč
2)     Ubytování v Praze, objednávejte prosím přímo. Předběžná rezervace pokojů je zajištěna v Hotelu Stírka, Ke Stírce 11, Praha 8, www.czechhotels.net/cs/hotel/hotel-stirka

Mezinárodní poradu připravuje SVTP ČR v součinnosti s Vědeckotechnologickým parkem  a Podnikatelským inkubátorem Řež, případné dotazy k místu konání zodpoví:
Ing. Jiří Rous, paní Jiřina Březovská; mail: bardos@seznam.cz; telefon 26617 3516

Věříme, že Vám poznatky, získané v průběhu porady, pomohou k dalšímu zkvalitnění činnosti Vašeho VTP  a těšíme se na setkání s Vámi.

Svoji účast potvrďte písemně přiloženou přihláškou do 4. 6. 2009. Uvedení všech údajů na přihlášce je nutné pro zajištění Vašeho vstupu do areálu ÚJV Řež a.s.

Se srdečným pozdravem

Ing. Aleš John, MBA, v. r., předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež, a.s.

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., v. r.  prezident SVTP ČR

Ředitelům akreditovaných a dalších provozovaných  VTP  v ČR a hostům

Jak se do ÚJV Řež a.s. dostanete:

AUTOBUSEM:
Od stanice metra Kobylisy autobusem č. 371 na konečnou zastávku Řež.
Jízdní řád autobusu Praha – Řež
Jízdní řád autobusu Řež – Praha

VLAKEM:
Z Masarykova nádraží, směr Kralupy nad Vltavou, výstupní stanice Řež
Jízdní řád vlaku

AUTEM:
Z dálnice D 8 (směr Teplice) odbočit na výjezdu směr Klíčany (sledovat směrové informační značky „hotel Vltava“), po cca 1 km odbočit vlevo směr Řež, Husinec a dále podél areálu skladů fy. Ahold. Na následující křižovatce s dopravním značením „STOP“ rovně směr Řež, cca 5 km.
UPOZORNĚNÍ
Řeku Vltavu lze vozidlem přejet pouze v Kralupech n. Vlt. a v Praze. V Řeži je pouze lávka pro pěší z vlakového nádraží. Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou jsou na druhé straně řeky
http://www.nri.cz/cz/mapa.html

Přihláška k účasti na mezinárodní poradě ředitelů VTP
11. – 12. 6. 2009, Husinec-Řež

•    Jméno, příjmení, tituly:    ………………………………………………………………………………………

•    Organizace:        ……………………………………………………………………………………………..

•    Bydliště:    …………………………………………………………………………………………………………..

•    Číslo OP:    ………………………………….

•    Telefon:      ………………………………….     E-mail:  ……………………………………………………

účast:     dne 11. června  2009                   ANO x   ……….     NE x

dne 12. června  2009                  ANO x   ……….     NE x

V  ……………………….………….  dne ……………………….        Podpis  ……………………….…….

X nehodící se škrtněte (vymažte)

Přihlášku zašlete na SVTP ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 nebo e-mailem: svejda@svtp.cz,  do  4. 6. 2009.

Mohlo by se vám líbit...