40. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

 Z á p i s ze 40. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 18. 3. 2015 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý

Omluven: P. Janák

 Přizvána: I. Němečková

 Program jednání

  1. Kontrola plnění závěrů 39. elektronického jednání AK 9. 12. 2014
  2. Žádosti VTP o akreditaci VTP v ČR v rámci 12. etapy
  3. Různé

 Jednání řídil předseda komise P. Švejda.

Zápis ze 40. jednání najdete na Komise pro akreditaci 180315

Mohlo by se vám líbit...