41. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

 Z á p i s ze 41. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 5. 6. 2015 v zasedací místnosti hotelu Savoy, B. Smetany 1a, České Budějovice 

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý

Omluven: V. Hřiba

Přizvána: I. Němečková

Program jednání

  1. Kontrola plnění závěrů 40. elektronického jednání AK 18. 3. 2015
  2. Žádosti VTP o akreditaci VTP v ČR v rámci 12. etapy
  3. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda.

Více na Komise pro akreditaci 050615

Mohlo by se vám líbit...