46. elektronické jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Z á p i s ze 46. elektronického jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 10. 5. 2016

 

Více  zde

Mohlo by se vám líbit...