48. elektronické jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR.

Z á p i s ze 48. elektronického jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 31. 8. 2016

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, P. Janák, J. Lakomý

Přizvána: I. Němečková

Zápis zde

Mohlo by se vám líbit...