97. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Program jednání:

1. Kontrola plnění závěrů 96. výboru 18. 3. 2014

2. VTP v OP PIK a úkoly SVTP ČR

3. Projekt SPINNET – aktuální informace

4. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)

5. Akreditace VTP v ČR – aktuální stav

6. Různé

Více na SVTP 060614

Mohlo by se vám líbit...