101. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Z á p i s ze 101. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s., konaného dne 5.6. 2015 v zasedací místnosti hotelu Savoy, B. Smetany 1a, České Budějovice 

 Přítomni:  P. Švejda, P. Antošová, J. Bartoš, R. Čumpelík, J. Herinek, P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý, R. Michalec, J. Michková

 Omluveni: J. Burčík, M. Gánik, V. Hřiba, P. Konečný, J. Rakušan

 Přizváni: J. Bouma, O. Cempírek, I. Němečková

 Program jednání:

  1. Kontrola plnění závěrů 100. výboru 18. 3. 2015
  2. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)
  3. Poskytování služeb inovačním firmám ve VTP – OP PIK Služby infrastruktury
  4. Projekt SPINNET – udržitelnost projektu
  5. Různé

      * akreditace VTP v ČR – aktuální stav

      * předání diplomů za dlouholetou spolupráci při příležitosti 25 let činnosti SVTP ČR, z.s.

 Jednání řídil prezident SVTP ČR, z.s. P. Švejda.

Více na SVTP 050615_výbor

Mohlo by se vám líbit...