Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Vznikla v červnu roku 2005 transformací platformy Steering Committee pro podporu inovací v Jihočeském kraji (SCI) – informovali jsme o její činnosti v našem časopise, do neziskové společnosti. V současné době přebírá veškeré její kompetence. Jak jsme již dříve informovali SCI sdružovala ty představitele regionu, kteří se zabývají řešením problematiky řízení podpory inovací v Jihočeském kraji. SCI měla radu SCI a Pracovní skupinu SCI a v regionu působila od roku 2003 při Jihočeské hospodářské komoře. Ta také byla jejím jediným zakladatelem.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP o.p.s. ) má tyto orgány:
– správní radu (Statutární orgán společnosti)
– dozorčí radu (kontrolní orgán společnosti)
– radu konzultantů (nejvyšší fakultativní orgán společnosti)
– pracovní skupinu konzultantů (druhý nejvyšší orgán společnosti)
– ředitele.

Do svých orgánů převzala ze SCI zástupce inovační sféry jak v JK tak i celostátně působících organizací. Jejich personální složení případným zájemcům sdělí ředitelka agentury. V současné době se pracuje na webových stránkách JAIP o.p.s. kde budou veškeré potřebné informace uveřejněny,

JAIP o.p.s. je subjektem, který zaštiťuje oblast podpory výzkumu, vývoje a inovací v regionu a poskytuje veřejnosti následující výčet služeb:

– Výzkum a vývoj v oblasti mamagementu podpory inovací regionálního charakteru
– Výzkum a vývoj v oblasti přechodu na regionální ekonomiku založenou na znalostech s důrazem na regionální specifika
– Spolupráce při tvorbě, realizaci a koordinaci výzkumné inovační politiky.
– Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu, vývoje a podpory inovací regionálního charakteru.
– Vzdělávání manažerů a jiných pracovníků z akademické i podnikové sféry v oblasti výzkumu a vývoje, resp. V oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií.
– Poradenská činnost v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru.
– Informační služby, včetně publikační činnosti v oblasti výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru.
– Správa datové základny pro potřeby tvorby a evaluace výzkumné a inovační politiky, managementu a ekonomiky výzkumu a vývoje regionálního charakteru.

V rámci Akčního plánu PRK realizuje JAIP o.p.s. v roce 2005 projekt „Podpora inovačního podnikání v Jihočeském kraji (JK) tyto jeho podprojekty:

Servisní odborná činnost při formulaci inovačních projektů
Zajištění odborných servisních služeb při formulaci inovačních projektů pro různé druhy subprojektů. Cílovou skupinou nejsou jen inovační firmy ale i ostatní subjekty, které by měly mít v kompetencích tvorbu inovační podpůrné infrastruktury (např. výzkumné organizace, VTP, vzdělávací instituce, městské samosprávy, oborové organizace apod.).

Ekonomický foresight JK
Rozpracování výstupů z roku 2004 ve smyslu bližší specifikace dle definovaných směrů rozvoje. Posouzení růstových odvětví ve vztahu k existenci těchto odvětví v JK. Prostřednictvím těchto analytických prací bude vytvořen racionální podklad pro cílenou podporu takových ekonomických činností v rámci regionu, které mají zásadní vliv na strukturu přidané hodnoty a její růst a zároveň mají zdrojovou základnu v JK.

Systémový nástroj klastr – vhodnost jeho využití v JK
Vypracování komplexního materiálu pro posuzování konkrétního systematického nástroje implementovaného za účelem zvyšování ekonomické úrovně daných geografických lokalit. Jedná se především o posouzení vhodnosti „klastrování“ v JK. Vznikne tak podkladový materiál pro rozhodování o účelnosti implementace „Klastru“ pro současné i následující programové období strukturálních fondů. Zároveň bude základním metodickým i věcným podkladem pro zpracovávání žádostí do tohoto programu.

Pro případné zájemce o další informace o JAIP o.p.s. uvádíme kontakt na ředitelku této společnosti:
Ing. Kateřina Zahradníková, JAIP o.p.s. Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel. 387 699 323, fax. 387 318 431, e-mail. zahradnikova@jaip.cz

Zpracoval Jaroslav Lakomý

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...