Kalendář SVTP ČR na rok 2007

Kalendář SVTP ČR na rok 2007

A. Valná hromada
XVII. jednání 7. 2. 2007
XVIII. jednání 6. 2. 2008

B. Výbor SVTP ČR
67. jednání 20. 3. 2007
68. jednání 26. 6. 2007
69. jednání 15. 9. 2007
70. jednání 11.12. 2007

C. Jednání regionálních sekcí SVTP ČR
za přípravu, průběh a hodnocení činnosti regionálních rad v průběhu roku 2007 zodpovídají členové výboru SVTP ČR, kteří zodpovídají za jednotlivé kraje a podávají pravidelné informace z regionů na jednání výboru SVTP ČR (součinnost se regionálními týmy k inovačnímu podnikání v krajích)

D. Mezinárodní porada ředitelů VTP ČR
AUC Nové Hrady 7. – 8. 6. 2007

E. Komise k akreditace VTP v ČR
17. jednání 20. 3. 2007
18. jednání 11.12. 2007

F. Projektový tým „Národní síť VTP v ČR“
23. jednání 20. 3. 2007
24. jednání 26. 6.2007
25. jednání 25. 9. 2007
26. jednání 11.12. 2007

G. Revizní komise SVTP ČR
zodpovídá J. Vaner, předseda komise

H. INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 4. – 7. 12. 2007
* sekce Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě
* účast ve výstavní části
* přihlášky v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2007

I. MSV 2007, Brno, 1. – 5. 10. 2007
* prezentace v Business Centre (SVTP ČR, VTP. inovační firmy umístěné ve VTP)

J. Jednání s partnery
* Ministerstvo průmyslu a obchodu
* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
* Ministerstvo pro místní rozvoj
* Asociace krajů ČR
* Svaz měst a obcí ČR
* Hospodářská komora ČR
* Bankovní asociace ČR

Schválilo 66. jednání výboru SVTP ČR dne 27. 9. 2006

Mohlo by se vám líbit...