Katalog vědeckotechnických parků

Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě zpracovaný v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garantem je ing. Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer Společnost vědeckotechnických parků ČR 2014.

Tento katalog je jedním ze šesti inovovaných produktů projektu, vznikl v součinnosti členů projektového a pracovního týmu projektu SPINNET. Spolu se základními dokumenty a činnostmi Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR a vydanými publikacemi SVTP ČR představuje základní přístupy k přípravě, provozování a dalšímu rozvoji vědeckotechnických parků (VTP) v ČR a rovněž ke spolupráci SVTP ČR, jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných se zahraničními partnery na těchto třech základních úrovních.

Katalog VTP zde Katalog VTP web

 

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...