Rubrika: Inovované produkty

Obsahuje inovované produkty v rámci projektu SPINNET

Katalog vědeckotechnických parků

Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě zpracovaný v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garantem je ing. Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer Společnost vědeckotechnických parků ČR 2014. Tento katalog je jedním ze...

Metodika správné stáže ve VTP

Významným předpokladem pro zajištění kvalitní přípravy studentů vysokých škol jsou stáže. V tétometodice jsou uvedeny poznatky a zkušenosti mentorů stáží zúčastněných vědeckotechnickýchparků a metodiků stáží zúčastněných univerzit. Tato příručka je jedním ze šesti inovovaných...