Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků ve Zlíně

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků ve Zlíně

Ve dnech 5 – 6. června 2008 se ve Zlíně a Teplicích nad Bečvou uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 19 provozovaných VTP v ČR, 7 připravovaných VTP, zástupci MPO, CzechInvestu, VŠE v Praze a Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání. Porady se zúčastnilo celkem 38 osob.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 6. 6. 2008 od 8 hodin jednání 73. výboru SVTP ČR a 22. jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR.

Program porady:

5. 6. 2008, čtvrtek – Podnikatelské inovační centrum Zlín

13:00 – Sraz účastníků v budově Podnikatelského inovačního centra Zlín, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IV. NP – Školicí a prezentační centrum,

13.30 – prohlídka Podnikatelského inovačního centra Zlín
prohlídka VTP a CTT při UTB ve Zlíně

16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část
řídí P. Švejda
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Nových Hradech, 2007
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog, 9. etapa akreditace VTP v ČR
– mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2008
– příprava česko-anglické publikace „Vědeckotechnické parky v ČR“, SVTP ČR, 2008

18.00 – 18.30 Přesun účastníků do penzionu DIANA, ubytování účastníků

19:00 – Společenský večer s překvapením v areálu penzionu DIANA
konferenční sál penzionu DIANA

6. 6. 2008, pátek – konferenční sál penzionu DIANA

8.00 – Výbor SVTP ČR a projektový tým NS VTP v ČR

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry
– zkušenosti v rámci programu PROSPERITA I, příprava projektů v rámci programu PROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)
– INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 2. – 5. 12. 2008; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008
12.00 – oběd, odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
Ředitelka TIC Zlín D. Sobieská seznámila v úvodu účastníky porady s cíli, zaměřením činnosti a aktuálními úkoly tohoto akreditovaného VTP, informovala o jeho úlohách v rámci inovační infrastruktury Zlínského kraje, o spolupráci v rámci ČR a o mezinárodní spolupráci tohoto VTP. Soustředila se na vymezení úkolů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, naplnění inkubační funkce VTP, formy transferu technologií, zkušenosti ze spolupráce s pracovišti VaV (Univerzita T. Bati, aj.) a výsledky činnosti včetně inovačních produktů. Účastníci se seznámili s prostředím TIC pro inovační firmy, pro zabezpečování služeb a pro podmínky institucí Zlínského kraje pro oblast inovačního podnikání.  Ke zhlédnutí  jejího příspěvku klikněre na   Prezentace_TIC

Druhým navštíveným VTP byl VTP a CTT při UTB ve Zlíně. Manažerka projektu M. Manová seznámila s přípravou a realizací projektu (v rámci programu Prosperita I), s parametry tohoto nového VTP. Ředitelka J. Ondráčková vyjádřila zájem o členství tohoto VTP ve SVTP ČR a o následnou akreditaci. Účastníci navštívili první umístěné inovační firmy, seznámili se s připravenými podmínkami pro umístění dalších inovačních firem. Konstatovali, že VTP je dispozičně výborně řešen a ocenili možnost seznámit se s jeho prostředím. Ke zhlédnutí tohoto příspěvku klikněre na VTP_UTB_Zlin

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Nových Hradech 6. – 7. 6. 2007 konstatoval, že úkoly jsou splněny nebo průběžně plněny.

V úvodu porady předali P. Švejda a J. Lakomý rozhodnutí o akreditaci zástupcům VTP Žilina, Agritec Šumperk, AUC Nové Hrady, TP Chomutov a VTP Ostrava. K dnešnímu dni je 19 akreditovaných VTP, z toho 17. bylo předáno osvědčení.

Poté následovalo představení jednotlivých účastníků porady se stručnou informací o jejich činnosti; předání vizitek členům výboru SVTP ČR.

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť jsou na www.svtp.cz) a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o jednotlivých VTP v tomto katalogu. Poukázal na nedodržování základní terminologie vědeckotechnických parků v ČR. Základní typy – vědecký park (centrum), technologický park, podnikatelské a inovační centrum.

Dále informoval o 9. etapě akreditace VTP v ČR s tím, že rozhodnutí o akreditaci budou předávána průběžně po splnění akreditačních podmínek na základě žádosti o akreditaci jednotlivých VTP. Podkladem k udělení akreditace budou i nadále údaje uveřejněné na webu SVTP ČR, v Elektronickém katalogu VTP SVTP ČR.

Zástupce CzechInvestu J. Branda podal informace o aktuálním stavu programu PROSPERITA I (2007 – 2013) s tím, že SVTP ČR bude i nadále partnerem CzechInvestu v tomto programu.

Účastníci porady projednali informaci o zabezpečení mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2008. Zahraniční partneři SVTP ČR na bilaterální a multilaterální úrovni jsou uvedeni na www.svtp.cz. Poukázali na možnost i nutnost dále rozvíjet součinnost mezi jednotlivými asociacemi (společnostmi) VTP, navázat na ni spolupráci mezi jednotlivými VTP v partnerských zemích a nově spolupráci mezi inovačními firmami umístěnými v těchto VTP. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR je zajišťována v rámci programu INGO. Řešitelem projektu INGO SVTP ČR je P. Švejda, zodpovědnost členů výboru za spolupráci s jednotlivými zahraničními partnery je umístěna na webu SVTP ČR.

Účastníci porady schválili přípravu česko-anglické publikace „Vědeckotechnické parky v ČR“, SVTP ČR, 2008 včetně složení autorského kolektivu pod vedením P. Švejdy a za účasti ředitelů VTP, harmonogramu přípravy publikace, plánu jednání autorského kolektivu a konzultované možnosti příspěvku na vydání této publikace v rámci technické pomoci programu Prosperita II. Pokyny ke zpracování charakteristiky jednotlivých VTP (akreditované VTP, další provozované, nově připravované VTP v rámci programu Prosperita I) odeslat ředitelům VTP do 13. 6. 2008. Zodpovídají P. Švejda a R. Schmidt ve spolupráci s J. Lakomým.

V úvodu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 73. výboru SVTP ČR a 22. jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR. Zápisy jsou umístěny na www.svtp.cz.

Od 10 hodin seznámili P. Kolář a P. Porák s aktuálním stavem financování projektů v rámci programů Prosperita I (např. proplaceno cca 50 % finančních nákladů, konečné žádosti o platby do 30. 9. 2008, kurzové vlivy, aj), informovali o přípravě programu Prosperita II (harmonogram programu – předregistrační žádosti, plné žádosti; financování de minimis; komunitární rámec; změny v uznatelných a neuznatelných nákladech; nutnost stavebního povolení; etapy projektů; poradenské služby; parametry programu, síť regionálních poradenských center – připravit účast SVTP ČR; vazby OPPI a OP VaVpI, postup dopracování VaVpI, aj.). Oba odpověděli na četné dotazy účastníků porady. P. Švejda v závěru poděkoval oběma hostům za kvalitní vystoupení a potvrdil zájem o další spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest v rámci těchto programů.

V další části jednání informoval P. Švejda o:
– přípravě účasti SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2. – 5. 12. 2008):
* sympozium (18. ročník) – v rámci Mezinárodní vědeckotechnické spolupráce 4. 12. 2008 prezentovat vybrané VTP
* veletrh invencí a inovací (15. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2008 (13. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz)

– prezentovat VTP v rámci odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích, zahrnout je do připravované regionální inovační infrastruktury.

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2008;
Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání v restauraci penzionu DIANA. Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce s mezinárodními partnery. Přizvaní zástupci připravovaných VTP ocenili možnost seznámit se s dosavadními zkušenostmi v této oblasti a ocenili dlouholetou spolupráci SVTP ČR s MPO a CzechInvest.

P. Švejda poděkoval kolektivům D. Sobieské a J. Ondráčkové za vytvoření velmi dobrých podmínek pro uskuteční porady.

V sekci Ke stažení jsou uložena fota z obou dnů jednání galerie je zde****
Další porada ředitelů VTP se uskuteční v Technologickém parku Řež (ÚJV Řež, a.s.) ve dnech 11. – 12. června 2009.

Fotogalerie z porady ředitelů ve Zlíně:  


Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings