Porada ředitelů VTP v ČR, ve VTP Brno, a.s.

SVTP ČR, z.s. a VTP Brno, a.s. Vás srdečně zvou na poradu ředitelů vědeckotechnických parků v ČR.

Uskuteční se v souladu s plánem činnosti SVTP ČR, z.s. na rok 2018 v objektu TITC společnosti VTP Brno, a. s., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno. Program jednání najdete v pozvánce.

 

 

 

dne 7. června 2018

 

s tímto programem:

Mohlo by se vám líbit...