Pozvánka na mezinárodní poradu ředitelů VTP v PIP Agritec Šumperk

Mezinárodní porada ředitelů VTP v PIP Agritec Šumperk, ve dnech 10. – 11.6.2010

SVTP ČR a Podnikatelský a inovační park Agritec, s.r.o. Šumperk Vás srdečně zvou na mezinárodní poradu ředitelů vědeckotechnických parků v ČR. Uskuteční se v souladu s plánem činnosti SVTP ČR na rok 2010 v Podnikatelském a inovačním parku Agritec, s.r.o. Šumperk, Zemědělská 16 s tímto programem:

10. 6. 2010, čtvrtek – AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk

12:30 – Ubytování účastníků v penzionu JIRSÁK

13:00 – Sraz účastníků v AGRITEC, s.r.o. (malé občerstvení)

13.30 –  Prohlídk10a Podnikatelského a inovačního parku Agritec
– Prohlídka a exkurze společnosti SUMMA s. r.o. Šumperk

16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část řídí P. Švejda
–    kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Řeži, 2009
–    20 let SVTP ČR, národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
–    předání akreditačních osvědčení v rámci 10. etapy akreditace (průběžná 10. etapa akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2009 s platností do 31. 12. 2011)
–    připravované projekty SVTP ČR
–    mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2010

18.00 – 22.00 – Společenský večer s překvapením v AGRITEC, s. r.o.

11. 6. 2010, pátek – zasedací místnost penzionu JIRSÁK

8.00 – Výbor SVTP ČR, projektový tým NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry
–    informace o projektech v rámci programu PROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)
–    INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. – 3. 12. 2010; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010

12.00 – oběd, odjezd účastníků
Společnost VTP ČR hradí náklady na stravování (občerstvení a večeře 10. 6., občerstvení a oběd 11. 6.), nájemné místností, ve kterých se jednání uskuteční, a techniku, doprovodný program.

Ubytování a dopravu do místa konání a z místa konání porady si hradí účastníci sami. Rezervaci ubytování pod heslem „Porada SVTP ČR“ učiňte, prosím, nejpozději do 30. 5. 2010.
Penzion JIRSÁK se nachází cca 100m od silnice I třídy E11 vedoucí přes město Šumperk směrem na Ostravu.
Kontakt recepce-reservace ubytování: telefon: +420 583 21 35 43 Telefon: +420 608 887 165, 777 025 975, e-mail: penzionjirsak@seznam.cz, http://www.penzionjirsak.cz/, Vikýřovice 128, 788 13 Vikýřovice.

Mezinárodní poradu připravuje SVTP ČR v součinnosti s Podnikatelským a inovačním parkem Agritec, s.r.o. Šumperk, případné dotazy k místu konání zodpoví:
Ing. Zdeněk Muroň, muron@agritec.cz, 583 382 113, 602 503 517

Věříme, že Vám poznatky, získané v průběhu porady, pomohou k dalšímu zkvalitnění činnosti Vašeho VTP a těšíme se na setkání s Vámi.

Svoji účast potvrďte písemně přiloženou přihláškou do 4. 6. 2010. Uvedení všech údajů na přihlášce je nutné pro zajištění Vašeho vstupu do Podnikatelského a inovačního parku Agritec, s.r.o. Šumperk

Se srdečným pozdravem

Ing. Miroslav Hochman v. r.    ředitel Agritec, s.r.o., Šumperk

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. prezident SVTP ČR

Ředitelům akreditovaných a dalších provozovaných VTP v ČR a hostům

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...