Možnosti využití dotačních prostředků programu PROSPERITA v Karlovarském kraji

Možnosti využití dotačních prostředků programu PROSPERITA v Karlovarském kraji, tento název nese studie kterou:

Zpracoval projektový tým:
Jana Klementová, Ing., BIC Plzeň
Jana Michková, Ing., KARP Karlovy Vary
Iveta Němečková, SVTP ČR, Praha
Jan Novotný, Ing., HK ČR, Karlovy Vary
Pavel Švejda, doc. Ing. CSc., FEng., SVTP ČR, Praha
Bohdan Vaněk, Ing., M.A., Sancho Panza, Karlovy Vary
Zadavatel: Regionální poradenské centrum Poohří
Předkládá: Pavel Švejda, vedoucí projektového týmu, svejda@svtp.cz
Oponent: Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Praha, 29. 11. 2011
Celou studii vám předkládáme zde  Studie Prosperita pro KVK

Mohlo by se vám líbit...