Novinky z Karlovarského kraje

Od dubna 2020 KARP je partnerem projektu 2020 „Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací“, který byl úspěšně podán v programu ÉTA Technologické agentury ČR. Předmětem projektu je zejm. identifikace faktorů, pro které mladá generace odchází z určitých částí ČR za takzvaně „lepším životem“ a návrh opatření, které pomohou vylidňování území zmírnit či eliminovat. Projekt bude realizován na území Karlovarského kraje, Zlínského kraje a Olomouckého kraje od 4/2020 do 9/2022.

Projekt je řízen Ústavem regionálního rozvoje, veřejné správy a práva (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky) a další partneři jsou: krajské město Zlín (prostřednictvím Technologického inovačního centra) a obec s rozšířenou působností Jeseník (platforma PositivJE).

Projekt „Metropolitní oblasti“ je zaměřen na socioekonomický aplikovaný výzkum v cílové skupině ve věku mileniálů (věk cca 18 až 38 let) a generace Z (narozeni po roce 2000), jehož předmětem je identifikace faktorů, pro které mladá generace odchází z určitých částí ČR za takzvaně „lepším životem“. Je tedy kompletně pokryto spektrum územních členění. Karlovarský kraj je vylidňováním dlouhodobě zasažen a dlouhodobě se snaží tomto trendu čelit. Navrhovaný projekt by mohl velmi dobře dosavadní snahy doplnit. Významným cílem projektu je totiž předložit podklady (portfolio business plánů s validovanou poptávkou po službách k doplnění veřejného prostoru nabídkami), které pomohou „vylidňování“ území zmírnit či eliminovat.

Ing. Vlastimil Veselý

ředitel

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Závodní 278
360 18 Karlovy Vary
mob.: +420 736 650 376
http://www.karp-kv.cz

http://www.ris3kvk.cz

http://www.zijemeregionem.cz

Mohlo by se vám líbit...