V Karlovarském kraji vyroste moderní vědeckotechnické centrum.

V Karlovarském kraji pokračuje příprava moderního vědeckotechnického parku, který poskytne dostatečné prostory pro výzkumné a vývojové aktivity firem. Dne 13. září rozhodli krajští zastupitelé o přijetí Podmínek poskytnutí dotace. Stavba bude spolufinancována z Operačního programu Podnikání a inovace, v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace programu PROSPERITA. Příjemcem dotace je Karlovarský kraj.


V současné době probíhá stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena dle plánovaného harmonogramu v únoru 2013 a ukončena v květnu 2014.
VTP v Karlových Varech nabídne téměř 5 200 m2 laboratorních a testovacích prostor, kancelářského zázemí včetně školicích a zasedacích místností. Firmy, které svůj zájem projeví včas,  si tak budou moci pronajmout libovolné zázemí pro své aktivity na požadovanou dobu. Vedle vývojových poloprovozů a laboratoří pro aplikovaný výzkum nabídne VTP Karlovarského kraje i prostory podnikatelského inkubátoru, který formou zvýhodněných služeb podpoří vznik nových firem a jejich růst.
Zasídlené společnosti i externí podnikatelské subjekty v prostorách VTP naleznou kompletní infrastrukturu a podpůrné služby pro rozvoj svého podnikání.
Přípravu projektu zajišťuje Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP).

Odkaz: www.karp-kv.cz

Ing. Zdeněk Nádvorník

projektový manažer

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Jáchymovská 96/232
360 04 Karlovy Vary
mobil: (+420) 736 650 128
e-mail: zdenek.nadvornik@karp-kv.cz
www.karp-kv.cz

 

 

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...