Plzeňské podnikatelské vouchery

Dovolte nám Vás touto cestou informovat o vyhlášení výzvy č. 2021 v rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“. Program je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem. Výzva č. 2021 navazuje na již úspěšně realizované programy, které proběhly v předcházejících letech. 

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 9. 2021 do 1. 10. 2021.

Na program jsou pro výzvu v r. 2021 alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč. Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, které poskytne výzkumná organizace a jejichž výsledky podniky potřebují na plánované inovační aktivity. Míra dotace závisí na velikosti podniku: malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 %, velké podniky pak o dotaci až 40 %, nejvýše však 150 000 Kč.

V programu budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské aglomeraci. Podniky budou mít možnost získat dotaci na služby od výzkumných organizací, které jsou zapsány na seznamu výzkumných organizací MŠMT. Podpořeny mohou být následující činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

Podrobnosti k programu podávají pracovníci BIC Plzeň, jsou také připraveni konzultovat žádosti o dotaci.

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na www.bic.cz/vouchery, dokumenty potřebné pro podání žádosti do výzvy č. 2021 jsou k dispozici na www.bic.cz/vouchery2021. V příloze naleznete informační leták.

Budeme rovněž velmi rádi za rozšíření informace mezi potenciální žadatele.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na její pokračování.

S pozdravem

Martina Surynková

konzultant

BIC Plzeň, s.r.o.

Člen sítě Enterprise Europe Network

Riegrova 1, 301 00 Plzeň

Tel.: 377 235 379 Mobil: 734 801 209

surynkova@bic.cz       www.bic.cz

 

Přihlaste se k odběru Zpravodaje BIC Plzeň

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...