Plzeňské podnikatelské vouchery pro rok 2019

Dne 3. června 2019 bude vyhlášen program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v  Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“.  Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2019. Jedná se již o čtvrté vyhlášení programu podpořeného městem Plzeň. Na program jsou alokovány prostředky ve výši 1.000.000,- Kč. V programu budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti.

Informace k programu podávají pracovníci BIC Plzeň a znění programu je zveřejněno na www.bic.cz/vouchery.

Ing. Jana Klementová
jednatelka

BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným

Riegrova 1, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 235 379   Mob.: 603 424 273          
klement@bic.cz   www.bic.cz

Mohlo by se vám líbit...