Smart Innovation Center Ostrava

Smart Innovation Center Ostrava                                                                           

 Dne 22.5.2019  jsem se zúčastnil slavnostního otevření vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru „Smart Innovation Center Ostrava“, dříve Red House. Tato významná událost se uskutečnila za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, vedení MPO a významných představitelů Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy. Jednání moderoval Michal Štefl, viceprezident HK ČR a představitelé KHK MSK. Za investora a provozovatele VTP vystoupil Michal Burian, člen výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Věřím, že se tento moderní VTP stane další kvalitní součástí Národní sítě vědeckotechnických parků v ČR.

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.

Prezident

Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Novotného lávka 5

116 68 Praha 1

————————————–

tel. +420 221 082 275, 723 633 070

e-mail: svejda@svtp.cz

www.svtp.cz

Mohlo by se vám líbit...