Pozvánka na jednání XIX. valné hromady SVTP ČR dne 11.2.2009

Pozvánka na jednání XIX. valné hromady SVTP ČR dne 11.2.2009

Uskuteční se dne 11.2.2009 v Praze, Novotného lávka 5.

V Praze dne 26. 1. 2009,  čj.:  1 / 2009

Vážená paní,
Vážený pane,

v souladu s plánem činnosti a článkem 13 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR Vás srdečně zvu na jednání XIX. valné hromady. Uskuteční se ve středu 11. února 2009 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 319 (3. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Program jednání XIX. valné hromady:

9.30   – prezence účastníků

I. část – veřejná moderuje Ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR

10.00

– Národní síť VTP v ČR; 9. etapa akreditace; mezinárodní spolupráce  SVTP ČR Pavel Švejda

– Poznatky a doporučení k programu PROSPERITA II, nové projekty
Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Petr Kolář, CzechInvest

– Předání osvědčení o akreditaci VTP nově akreditovaných VTP Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý

12.00   – diskuse

12.30 – 13.00 přestávka (občerstvení)

II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR  moderuje Ing. Jaroslav Lakomý

13.00 –

1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XVIII. valné hromady 6. 2. 2008 Pavel Švejda
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2008 Iveta Němečková
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR Doc. Ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR
5. Hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP  ČR na  rok 2009 Pavel Švejda
6. Diskuse
7. Návrh usnesení
8. Závěr

Předpokládaný závěr v 15.00 hodin.

Prosím o potvrzení účasti (e-mail: svejda@svtp.cz) do 5. 2. 2009.

Těším se na Vaši aktivní účast

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. v. r.
prezident

Členům Společnosti vědeckotechnických parků ČR
a hostům XIX. valné hromady SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...