Pozvánka na jednání XV. valné hromady SVTP ČR

Pozvánka

Vážená paní,
Vážený pane,

v souladu s plánem činnosti a článkem 13 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR Vás srdečně zvu na jednání XV. valné hromady. Uskuteční se ve středu 19. ledna 2005 od 10.00 hodin
v zasedacím sále č. 417 (4. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Program jednání XV. valné hromady:

9.30 – prezence účastníků

I. část – veřejná moderuje ing. Pavel Švejda, CSc., prezident SVTP ČR

10.00

– Vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce SVTP ČR
Ing. Pavel Švejda, CSc., vedoucí projektového týmu NS VTP v ČR a řešitel projektu INGO SVTP ČR
– Příprava Národní inovační politiky
RNDr. Marek Blažka, Úřad vlády ČR
– Strukturální fondy EU – příprava projektů v rámci programu PROSPERITA
Ing. Marcela Příhodová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

11.30 – diskuse

12.00 – 13.00 přestávka (oběd v Klubu techniků)

II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR
moderuje ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR

13.00 –

1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XIV. valné hromady 21.1.2004
Ing. Pavel Švejda, CSc., prezident SVTP ČR
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2004
Ing. Pavel Švejda, CSc.,
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR
Doc. ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR
5. Hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2005
Ing. Pavel Švejda, CSc.
6. Diskuse
7. Návrh usnesení
8. Závěr

Předpokládaný závěr v 15.00 hodin.

Prosím o potvrzení účasti (e-mail: svejda@svtp.cz), příp. tel. 221082275, fax 221082276) do 17. 1. 2005.

Těším se na Vaši aktivní účast

Ing. Pavel Švejda, CSc.
prezident

Usnesení XV Valné hormady
kalendář SVTP ČR v roce 2005
Hlavní úkoly SVTP ČR na rok 2005

Členům Společnosti vědeckotechnických parků ČR a hostům XV. valné hromady SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...