Pozvánka na mezinárodní poradu ředitelů VTP – Nové Hrady

Mezinárodní porada ředitelů VTP – Nové Hrady

Vážená paní, Vážený pane,
srdečně Vás zvu na mezinárodní poradu ředitelů vědeckotechnických parků. Uskuteční se v souladu s plánem činnosti SVTP ČR na rok 2007 v Nových Hradech v Akademickém a univerzitním centru (AUC), Zámek 136, 373 33 Nové Hrady ve dnech 7. – 8. června 2007

s tímto programem:

7. 6. 2007, čtvrtek

13:00 – Sraz účastníků na Zámku 136, ubytování

13.30 – prohlídka AUC Nové Hrady

15.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část (s přestávkou na občerstvení)
řídí ing. Pavel Švejda, CSc. FEng.
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Brně, 8.-9.6.2006
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
– příprava 9. etapy akreditace VTP v ČR

19:00 – Společenský večer s překvapením v sále AUC

8. 6. 2007, pátek

8.00 – Výbor SVTP ČR a projektový tým NS VTP v ČR

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry; sál AUC
– informace o projektech VTP v rámci programu PROSPERITA v období 2007-2013
– mezinárodní spolupráce SVTP ČR; příhraniční spolupráce VTP
– INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 4. – 7. 12. 2007; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; 12. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2007

12.00 – oběd, Klášter Nové Hrady
– odjezd účastníků

Náklady na stravování (občerstvení a večeře 7. 6., občerstvení a oběd 8. 6.), nájemné místností, ve kterých se jednání uskuteční, a techniku, doprovodný program, příp. autobus, hradí Společnost VTP ČR. Ubytování a dopravu si hradí účastníci sami; rezervaci si zajišťují účastníci sami.

Ubytování:
AUC, Zámek 136, Nové Hrady, paní Daniela Koštelová (kostelova@greentech.cz), tel. +420 389033804
Ceny ubytování:
Dvoulůžkový standard pro 1 osobu 600,- Kč,
Dvoulůžkový standard pro 2 osoby 1000,- Kč,
Třílůžkový standard 1200,- Kč
Čtyřlůžkový standard 1400,- Kč

rezervace ubytování pod heslem „Porada SVTP“ obratem, nejpozději do 20. 5. 2007

Mezinárodní poradu připravuje SVTP ČR v součinnosti s AUC Nové Hrady, případné dotazy k místu konání zodpoví Petr Kohout, tel. +420 777029594, nebo +420 389033825, mail:kohout@greentech.cz.

Na jednání zveme představitele Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity, obchodní rady a konzuly zastupitelských úřadů ČR ve Vídni, Bratislavě, Katovicích, Drážďanech a Mnichově.

Věřím, že Vám poznatky, získané v průběhu porady, pomohou k dalšímu zkvalitnění činnosti Vašeho VTP a těšíme se na setkání s Vámi.

Svoji účast potvrďte písemně přiloženou přihláškou do 4. 6.2007.

Se srdečným pozdravem

Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., v.r.
prezident
Ředitelům akreditovaných a dalších provozovaných VTP a hostům

Mohlo by se vám líbit...