Pozvánka na mezinárodní poradu ředitelů VTP v ČR ve Zlíně

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR – Zlín

Vážená paní,
Vážený pane,

srdečně Vás zveme na mezinárodní poradu ředitelů vědeckotechnických parků v ČR. Uskuteční se v souladu s plánem činnosti SVTP ČR na rok 2008 ve Zlíně – v Podnikatelském inovačním centru provozovaném Technologickým inovačním centrem s.r.o., Vavrečkova 5262 (23. budova Baťova areálu) ve dnech 5. – 6. června 2008
s tímto programem:

5. 6. 2008, čtvrtek – Podnikatelské inovační centrum Zlín

13:00 – Sraz účastníků v budově Podnikatelského inovačního centra Zlín, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IV. NP – Školicí a prezentační centrum, (ubytování bude probíhat po skončení porady ředitelů – přesun do hotelu Tuskulum, obec Lukov, hotel se nachází 14 km od Zlína)

13.30 – prohlídka Podnikatelského inovačního centra Zlín
prohlídka VTP a CTT při UTB ve Zlíně

16.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část (s přestávkou na občerstvení)
řídí P. Švejda
– předání osvědčení o akreditaci VTP
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Nových Hradech, 2007
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog, 9. etapa akreditace VTP v ČR
– mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2008
– příprava česko-anglické publikace „Vědeckotechnické parky v ČR“, SVTP ČR, 2008

18.00 – 18.30 Přesun účastníků do hotelu Tuskulum, ubytování účastníků

19:00 – Společenský večer s překvapením v areálu hotelu Tuskulum
konferenční sálek hotelu Tuskulum

6. 6. 2008, pátek – konferenční sálek hotelu Tuskulum

8.00 – Výbor SVTP ČR a projektový tým NS VTP v ČR

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry
– zkušenosti v rámci programu PROSPERITA I, příprava projektů v rámci programu PROSPERITA II (P. Porák, P. Kolář)
– INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 2. – 5. 12. 2008; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008

12.00 – oběd, odjezd účastníků

Náklady na stravování (občerstvení a večeře 6. 6., občerstvení a oběd 5. 6.), nájemné místností, ve kterých se jednání uskuteční a techniku, doprovodný program, případně náklady na přesun účastníků bez vlastní dopravy hradí Společnost VTP ČR. Ubytování a dopravu do místa konání a z místa konání porady si hradí účastníci sami. Rezervaci ubytování pod heslem „Porada SVTP“ učiňte, prosím, obratem na e-mail cerna@ticzlin.cz, nejpozději do 20. 5. 2007.

Ubytování:
Hotel Tuskulum, K Tuskulu 137, 763 17 Lukov, recepce@tuskulum.cz, D. Zdráhal tel. +420 603 547 340, recepce +420 577 911 413, info www.tuskulum.cz
Ceny ubytování:
Dvoulůžkový standard pro 1 osobu 1.650,- Kč,
Dvoulůžkový standard pro 2 osoby 1.890,- Kč,

V ceně ubytování je snídaně a volný vstup do vyhřívaného krytého bazénu. K dispozici bude účastníků porady whirpool, dále je možné si pronajmout tenisový kurt.

Mezinárodní poradu připravuje SVTP ČR v součinnosti s Technologickým inovačním centrem s.r.o., případné dotazy k místu konání zodpoví I. Černá, cerna@ticzlin.cz, +420 739 570 793, +420 573 776 254. Mapky s místem konání ve Zlíně (5. 6.) a v Lukově – hotel Tuskulum (5. 6. a 6. 6.) zašleme všem přihlášeným účastníkům elektronickou cestou.

Věříme, že Vám poznatky, získané v průběhu porady, pomohou k dalšímu zkvalitnění činnosti Vašeho VTP a těšíme se na setkání s Vámi.

Svoji účast potvrďte písemně přiloženou přihláškou do 2. 6. 2008.

Se srdečným pozdravem

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., v. r.
prezident

V Praze dne 6. 5. 2008
čj.:   4 / 2008

Ředitelům akreditovaných a dalších provozovaných  VTP  v ČR a hostům

Přihláška k účasti na mezinárodní poradě ředitelů VTP v ČR
5. – 6. 6. 2008, Zlín

•    Jméno, příjmení, tituly:    ………………………………………………………………………………………

•    Organizace:        ……………………………………………………………………………………………..
•    Telefon:   ………………………………….        E-mail: …………………………………………….

účast:     dne 5. června  2008                   ANO x   ……….     NE x

dne 6. června  2008                  ANO x   ……….     NE x

V  ……………………….………….  dne ……………………….        Podpis  ……………………….…….

X nehodící se škrtněte

Přihlášku zašlete na SVTP ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 nebo e-mailem: svejda@svtp.cz,  do  2. 6. 2008.

Mohlo by se vám líbit...