Ve Zlínském kraji vznikla první regionální síť podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků

Technologické inovační centrum s.r.o. provozující Podnikatelské inovační centrum Zlín,

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska – provozující Podnikatelský inkubátor Maštaliska,

Regionální centrum kooperace – provozující Vědeckotechnický park Slavičín, a

Valašskokloboucké podnikatelské centrum – připravující projekt podnikatelského inkubátoru

dnes slavnostně podepsaly smlouvu o spolupráci, čímž stvrdili zájem účastnit se společných akcí a projektů v oblastech podpory inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

Podpisem smlouvy tak vznikla síť podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center transferu technologií jako první regionální síť v České republice.

Mezi pilotní projekty, které budou v rámci vzniklé sítě realizovány, lze zařadit:

– rozšíření Mikroúvěrového programu Regionálního podpůrného zdroje na všechny členy sítě,

– přípravu a spuštění Inovačního portálu Zlínského kraje nebo

– přípravu společných projektů do vybraných Operačních programů s cílem podpořit inovace a inovační myšlení.

Tyto aktivity jsou také obsaženy v Akčním plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje, který byl spolu se strategií schválen v lednu letošního roku.

Vznik sítě přispěje nejen k rozvoji vazeb mezi jednotlivými inkubátory, parky a centry transferu technologií, ale především ke koordinované a komplementární podpoře inovačního podnikání ve Zlínském kraji.
„Velmi vítám a podporuji spolupráci inkubátorů ve Zlínském kraji, která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu“, uvedl náměstek hejtmana MVDr. Stanislav Mišák, který se taktéž zúčastnil podpisu smlouvy spolu s vedoucím odboru kanceláře hejtmana PhDr. Stanislavem Minaříkem.

fotografie ze slavnostního podpisu  smlouvy  

Mohlo by se vám líbit...