PŘESHRANIČNÍ FÓRUM INOVACÍ UDĚLILO JAIP CENU CROSS BORDER AWARD

Ve čtvrtek 13. června 2013 se v Linci konalo Přeshraniční fórum inovací  – setkání zástupců hospodářských komor a významných společností z Jihočeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska. V rámci této akce byly rozdány ceny „Cross Border Award 2013“, které se udělují podnikatelům a výzkumným zařízením za příkladnou přeshraniční obchodní spolupráci v oblasti výzkumu a rozvoje těchto regionů. Za Jihočeskou univerzitu se fóra a slavnostního předání cen zúčastnil rektor prof. Libor Grubhoffer, který v loňském roce přebíral ocenění pro Přírodovědeckou fakultu JU za realizaci přeshraničního studijního programu Biological Chemistry.


Jednou ze dvou oceněných institucí se za jihočeský region stala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP), která se zaměřuje na vytváření podmínek pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání na jihu Čech. Agentura poskytuje poradenství při řešení technických a technologických problémů, podporuje uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, transfer know-how a technologií a ochranu duševního vlastnictví.
„Z ceny máme velkou radost. Vnímáme ji jako ocenění naší dosavadní práce a současně jako velký impuls do budoucnosti,“ řekla ředitelka agentury Ing. Petra Vachová.
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání spolupracuje s Jihočeskou univerzitou v několika oblastech, mj. spravuje Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) – organizované prostředí rozvojové infrastruktury, které se nachází přímo v kampusu JU. JVTP propojuje akademickou sféru s komerční a je orientován na aktivity podporující vznik a růst firem a průmyslový výzkum a vývoj. Společně s JU je jedním z partnerů projektu SPINNET zaměřeném na spolupráci VTP a vysokých škol. O projektu SPINNET se dočtete více na  http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/Publikace_1_2012.pdf

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...