Minisalon solární energie

MINISALON SOLÁRNÍ ENERGIE

V období 1.7.2004 – 30.11.2004 se konala v TIC Třeboň výstava zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie.

Organizátorem výstavy byla ENVI, s.r.o. Třeboň, za odborné garance ENKI, o.p.s. – oba jsou zakladateli Třeboňského inovačního centra (TIC Třeboň). TIC má jako jedno z hlavních zaměření svých aktivit zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie. Toto zaměření je v souladu se strategií rozvoje Jihočeského kraje v oblasti infrastruktury.
SWOT analýza Jihočeského kraje pro oblast infrastruktury má jako jednu ze silných stránek existenci vhodného potenciálu pro využití obnovitelných zdrojů energie a jako jednu ze slabých stránek nízké využití obnovitelných zdrojů a vysokou energetickou náročnost ( OZE tvoří 1,5% z celkového množství vyrobené energie). Výstava měla tedy za úkol přispět k rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie.
Na výstavě předvedlo své produkty 9 vystavovatelů a shlédlo ji 918 návštěvníků.

Hennlich Industrietechnik, odštěpný závod G-Therm
Ekosolaris, a.s
Viessmann, s.r.o.
Thermosolar Źiar nad Hronom, Slovensko
ENVI, s.r.o.
Solartec, a.s.
JFC, a.s.
TWI, s.r.o.
ENKI, o.p.s.

Byly představeny následující produkty:

Tepelná čerpadla řady Ai1 a DS
Sluneční kolektory Ekostart Therma II a Mistral
Sluneční kolektory Vitosol 100, 200, 300
Sluneční kolektory Heliostar
Sluneční kolektory Solarglas SG1
Fotovoltaické panely SM
Solární nerezová sprcha
Sluneční kolektory Sunwig
Solární minisystém SP-100 MIN
I Odrazné rastry
Solární zásobník OKC 100NTR
Solární instalační jednotka Regusol
Solární instalační jednotka Sonnenkraft
Solární regulátor DRT 20
Doplňky fotovoltaických systémů

Výstava pomohla k výraznému rozšíření propagace obnovitelných zdrojů energie a zaznamenala zájem 318 návštěvníků o instalaci některých vystavených exponátů. Samotný zájem sice ještě neznamená skutečnou instalaci, přesto celá jedna třetina návštěvníků výstavy vidí reálnou šanci pro uplatnění tohoto alternativního zdroje energie.

Dne 2.11.2004 byl v rámci této výstavy pořádán odborný seminář nazvaný Minisalon solární energie. Přijaly na něj pozvání nejen zástupci vystavovatelů ale i zájemci o solární energii a její využití z řad odborné veřejnosti i zájemců o její praktické využití. Seminář zahájil starosta městaTřeboně který ocenil zcela výsadní postavení TIC Třeboň v inovačních aktivitách města Třeboně a to nejen v oblasti solárních zdrojů energie. ( O aktivitáchTIC Třeboň jsme psali v časopise  Inovační podnikání a TT v loňském roce). Po prohlídce výstavy, s odborným výkladem zástupců vystavovatelů, začal vlastní seminář který moderoval JUDr. Mlčoch.

Na začátku byly předneseny příspěvky některých vystavovatelů:
Fy Hennlich, ing.Páv- tepelná čerpadla geotermální
Ekosolaris Kroměříž, ing. Vašínová – solární systémy, teplovzdušné kolektory

Poté následoval příspěvek, který zasadil alternativní zdroje energie do systému energetické koncepce a poukázal na její přednosti a nedostatky.
City Plan Praha, Ing. Beneš – státní energetická politika, strategie rozvoje Jihočeského kraje, bezpečnostní hlediska zásobování energií, spotřebitelské systémy a jejich nároky

Další blok byl zaměřen na praktické příklady instalací solárních systémů. Zde zaujal v první řadě zahraniční účastník pan ing. Novák z Thermosoraru Žiar nad Hronom, který začal instaloval solární zařízení do provozu již před rokem 1989.

Thermosolar, ing. Novák – zajímavé instalace solárních systémů, výhled do budoucnosti solární techniky

Ale i domácí se měli čím pochlubit. ENVI s.r.o. prezentovala své instalace, mimo jiné také v novém bioinkubátoru v AUC Nové Hrady.
ENVI, s.r.o., ing. Kučeravý – instalované velkoplošné solární systémy firmou ENVI
ENKI, o.p.s., ing. Jirka – odrazné rastry a jejich využití

K výše uvedeným prezentacím proběhla diskuse kterou řídil JUDr. Mlčoch.
V diskusi byla probírána následující témata:
Novinky měřící a regulační techniky v solární energetice firmy Ekosolaris
a) Nové trendy ve využití solární energie jako chlazení nebo výrobu elektrické energie od firmy Thermosolar
b) Speciální instalace Fresnelových čoček jako urychlovačů vývoje sladkovodních řas (bioreaktor ENKI, o.p.s.)
2. Nové investiční příležitosti pro solární techniku v rámci územně –energetické koncepce Jihočeského kraje. Tato koncepce předpokládá instalaci cca 10 000 solárních zařízení.
3. Ukázka solárních ohřívačů vody z Čínské republiky
4. Prezentace knihy arch. Kováře a Ireny Böhmové „Harmonie ekodomu“, která je zaměřena na nízkoenergetické stavby.

Závěrem rád podotýkám, že jak výstava samotná tak i v jejím rámci pořádaný seminář, byly velmi zdařilým počinem a to jak z hlediska seznámení odborné i širší veřejnosti s možnostmi solární energie a jejím využitím, tak i ukázkami prodaných instalací. Inovace je totiž cyklus vymyslet – vyrobit – prodat. Na této akci jsme tedy inovace viděli.
Podle informace organizátorů, bude mít tato akce pokračování i v letošním roce. Více informací a kontakty získáte na www.envi.cz
Věřím, že na 10. ročníku Ceny INOVACE 2005, která se bude konat ve dnech 29.11.2005 – 2.12.2005 v Praze, se s některými exponáty z této výstavy v soutěži setkáme (více k 10. ročníku Ceny INOVACE 2005 najdete na www.aipcr.cz ).

Fotografie z výstavy

Jaroslav Lakomý, vedoucí Jihočeské regionální skupiny SVTP ČR ,  lakomy@svtp.cz

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...