Usnesení XII. valné hromady SVTP ČR

Usnesení XII. valné hromady SVTP ČR

Dne 23. ledna 2002 se v Praze uskutečnilo zasedání Vallné hromady SVTP ČR.

I. Projednala
-zprávu o plnění hlavních úkolů SVTP od XI. valné hromady, konané dne 24. 1. 2001
– zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2001
– zprávu revizní komise SVTP ČR
– hlavní úkoly, kalendář a rozpočet SVTP ČR na rok 2002

II. Schválila
– zprávu o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XI. valné hromady 24. 1. 2001
– zprávu o hospodaření SVTP ČR za rok 2001
– zprávu revizní komise
– hlavní úkoly a kalendář SVTP ČR na rok 2002
– návrh rozpočtu na rok 2002 s tím, že nebude ztrátový
– výši členských příspěvků na rok 2002:
pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč) pro právnické osoby 1000 Kč a úhrada služeb ve výši 2000 Kč – odměnu pro sekretariát na rok 2002 ve výši 48.000,- Kč
– přijetí zahraničního člena SVTP ČR – Vědecko-technologický park Žilina

III. Ocenila
– činnost sekretariátu SVTP ČR
– činnost delegovaných zástupců v AIP ČR
– aktivitu SVTP ČR s mezinárodními partnery SVTP ČR v zemích uvedených ve zprávě o plnění hlavních úkolů a s organizacemi – SPICE/ICECE, IASP, EBN, ADT, UKSPA, aj.

IV. Uložila
výboru SVTP ČR
– zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2002 v souladu se schváleným rozpočtem
T: průběžně

– informovat o průběhu a závěrech XII. valné hromady v 1. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v roce 2002
T: 12. 3. 2002

– koordinovat činnost regionálních sekcí SVTP ČR
T: průběžně

– projednávat náměty na zkvalitnění domovské stránky SVTP ČR (www.svtp.cz)
T: průběžně

– zajistit přípravu a průběh XIII. valné hromady SVTP ČR
T: 22. 1. 2003 v Praze

sekretariátu SVTP ČR
– vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR v roce 2002
T: průběžně

– zajišťovat podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, projektového týmu NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR
T: průběžně

– zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR
T: průběžně

– dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob v souladu s článkem 9 stanov SVTP ČR
T: průběžně

členům SVTP ČR

– podílet se na dalším zkvalitňování národní sítě VTP v ČR, přípravě a provozování nových VTP

– využívat domovskou stránku SVTP ČR; doplňovat průběžně aktuální informace o jednotlivých VTP ČR
– spolupracovat na plnění úkolů SVTP ČR v roce 2002

Mohlo by se vám líbit...