46. jednání výboru SVTP ČR

Zápis z jednání  46. výboru SVTP ČR

Dne 20.3.2002 se uskutečnila schůze výboru SVTP ČR

Přítomni: P. Komárek, J. Naxera, P. Švejda, J. Barabáš, P. Janák, J. Lakomý
Omluveni: K. Bořecký, J. Chaloupka, K. Klusáček
Přizvána: I. Němečková

Program jednání

1. Kontrola plnění závěrů 45. výboru SVTP ČR 12. 12. 2002
2. Zabezpečení závěrů XII. valné hromady SVTP ČR 23. 1. 2002
3. Informace z regionů
4. Přijetí nových členů SVTP ČR – ENVI Třeboň, OLLI elektro Brno
5. Příprava celostátní porady ředitelů VTP v ČR, Plzeň 6. – 7. 6. 2002
6. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Komárek.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP v ČR
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

předat zbývajících 6 osvědčení o akreditaci VTP v ČR zástupcům VTP (při dohodnuté významné události – v Mostě při příležitosti konference 5. 4. 2002; v průběhu konference Inovace a technologie v rozvoji regionů v Brně 23. 4. 2002; na celostátní poradě ředitelů VTP v ČR v Plzni 6. – 7. 6. 2002)
T: do 7. 6. 2002
Z: P. Komárek, P. Švejda

připravit informaci P. Komárka o konferenci v Rio de Janeiru a Regio Partenariat Europe 28. 2. – 1. 3. 2002 v Madeiře a informaci P. Janáka o workshopu v Shanghai do ip tt 2/2002
T: 15. 5. 2002
Z: P.Komárek, P. Janák

k bodu 2
výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy o zabezpečování závěrů XII. VH SVTP ČR; závěry jsou průběžně plněny

k bodu 3
informaci z regionů postupně předložili P. Švejda (Středočeský; Brněnský a Zlínský – dle písemné informace J. Chaloupky; Ústecký a Liberecký – dle závěrů jednání P. Švejdy s K. Bořeckým dne 12. 3. 2002), P. Komárek (Praha), J. Naxera (Plzeňský a Karlovarský), J. Barabáš (Moravskoslezský a Olomoucký), P. Janák (Hradecký a Pardubický) a J. Lakomý (Jihočeský a kraj Vysočina) s těmito nejdůležitějšími závěry:
– kvalitní zapojení ITC – VÚK Panenské Břežany do přípravy regionální inovační strategie s možností vytvořit v P.Břežanech specializované pracoviště RRA střední Čechy;
– příprava vědeckého parku Praha; delegace města Prahy do Lundu 11. – 12. 4. 2002 (účast zástupců ČVUT – P. Komárek, VŠCHT, UK)
– příprava projektu BRIS (Bohemian Regional Innovation Strategy) – město Praha a Plzeňský region
– zájem o umístění inovačních firem ve VTP Plzeň (naplněný inkubátor)
– úspěšné zapojení CTV Dvůr Králové nad Labem do „Centra textil“
– upřesnit doprovodný program připravovaného „Inovačního pavilonu“ na 44. MSV (16. – 20. 9. 2002)

k bodu 4
výbor SVTP ČR schválil členství ENVI, s.r.o, Dukelská 145/I, Třeboň a OLLI elektro, spol. s r.o., Valchařská 36, Brno v SVTP ČR informovat zástupce těchto VTP (Ing. František Hrubec, PaedDr. Pavel Havlena) o tomto rozhodnutí a zaslat faktury na rok 2002
T: 3. 4. 2002
Z: P. Švejda, I. Němečková
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o ukončení členství ŠLP Křtiny v SVTP ČR

k bodu 5
výbor SVTP ČR projednal program celostátní porady ředitelů VTP v ČR v Plzni
– 6. 6. 2002 – prohlídka VTP (od 13 hod), porada (od 16 hod)
– 7. 6. 2002 – závěry porady (od 9 hod), malá kopaná Čechy-Morava (od 11 hod), závěr ve 14 hodin
rozeslat pozvánky
T: 30. 4. 2002
Z: P. Švejda

k bodu 6
výbor SVTP ČR projednal informace o mezinárodní spolupráci SVTP ČR s těmito závěry:
– projekt INGO SVTP ČR na rok 2002 dosud nebyl potvrzen
Z: P.Švejda, řešitel projektu
– účast na jarním zasedání ADT (Coburg, 5. – 7. 5. 2002) a výročním zasedání ADT (Dortmund, 5. – 6. 10. 2002)
Z: K. Bořecký
– příprava účasti Q. Baranowského, prezidenta ADT SRN na INOVACE 2002 (úvodní plenární sekce 3. 12. 2002, připravovaná sekce VTP v Mostě 5. 12. 2002; ověřit možnost jednání SPICE)
Z: K. Bořecký
– účast na evropské sekci IASP (Tallinn, 9. – 11. 6. 2002)
Z: J. Naxera
– účast na XIX. Světové konferenci IASP(Quebec, 3. – 6. 9. 2002)
Z: P. Komárek

k bodu 7
– v součinnosti s MPO připravit návrh umístění informací o schválených projektech VTP v rámci programu PARK II na web SVTP ČR s uvedením informací o nabízených službách těchto VTP
T: 12. 4. 2002
Z: P. Komárek
– upřesnit podmínky propojení sítě VTP v ČR (Národní síť VTP v ČR) s využitím sítě CESNET
T: 29. 3. 2002
Z: P. Komárek
– informovat šéfredaktora týdeníku Ekonom o dopadech přílohy o inkubátorech, uvedené v č. 11/2002
T: 29. 3. 2002
Z: P. Švejda
– další, 47. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 26. června 2002 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 14. 6. 2002)
Z: P. Komárek, P. Švejda

V Praze dne 25. 3. 2002
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...