Vědeckotechnický park Brno

Předmětem projektu je vybudování nového vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru v Brně, jehož základním smyslem je podpořit hospodářský rozvoj regionu, rozvoj konkurenceschopnosti a přenos výsledků výzkumu a vývoje na trh. Hlavním cílem projektu je vytvoření prostředí pro podporu inovativního podnikání v oblasti technologicky orientovaných záměrů, rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti a přenos vědy, výzkumu a inovací na trh.

Čtěte dále VTP – informace o projektu Obrazem o projektu VTP Brno_leták_2013

VTP Brno, a.s., Heršpická 813/5, Brno,  +420 721580561

michal.burian@titc-vtp.cz http://www.titc-vtp.cz

Mohlo by se vám líbit...