13. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Z á p i s z 13. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 11. 12. 2002 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Lakomý
Omluven: P. Janák

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 12. jednání projektového týmu 2. 10. 2002
2. Nová koncepce webu SVTP ČR
3. Kontrola elektronického katalogu VTP v ČR
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– navzdory opatřením SVTP ČR se nedaří zkompletovat údaje o VTP v ČR v el. katalogu VTP v ČR; tyto údaje dokončit do XIII. VH SVTP ČR 20. 1. 2003
Z: ředitelé VTP v ČR

k bodu 2
– byla odsouhlasena nová koncepce webu SVTP ČR včetně 3 nových anket (účast na VH SVTP ČR 20. 1. 2002, význam členství v SVTP ČR, význam mezinárodní spolupráce SVTP ČR), struktury odkazů na partnery a přístup k přípravě anglické verze webu SVTP ČR
Z: J. Lakomý, P. Švejda

k bodu 3
– předložit informaci o elektronickém katalogu VTP v ČR XIII. VH SVTP ČR a o využití webu SVTP ČR k mezinárodní spolupráci SVTP ČR na multilaterální a bilaterální úrovni a o přípravě INFO SVTP ČR (Č, A – vydat do 28. 2. 2003)
T: 20. 1. 2003
Z: P. Švejda

k bodu 4
– připravit návrh umístění odkazů na mezinárodní partnery SVTP ČR na web SVTP ČR (část: partneři)
T: 20. 1. 2003
Z: P. Švejda

– další, 14. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 19. 3. 2003, bude vyhodnocen Elektronický katalog VTP v ČR a využití webu SVTP ČR pro mezinárodní spolupráci SVTP ČR
Z: P. Švejda

V Praze dne 29. 12. 2002

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...