Výroční konference ADT

Výroční konference ADT

Výroční konference ADT na téma “ Mobilizace zakladatelů firem v Německu – zkušenosti, perspektivy a nové směry“

V rámci zajištění bilaterální spolupráce SVTP se SRN byl delegován člen výboru SVTP, Ing. Karel Bořecký k účasti na výroční konferenci 2002 německé společnosti ADT e.V. Berlin (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Technologie- und Grunderzentren). Tato společnost technologických parků a podnikatelských a inovačních center sdružuje 178 z 362 v SRN registrovaných center.

Výroční konference byla již tradičně zaměřena na praktické otázky vzniku a provozu technologických center. Konala se v objektech Technologického centra Dortmund, které se svými 30 000 m2 využitelné plochy a více než 90 inovačními firmami představuje jedno z největších center svého druhu v SRN Účastníci, kterých bylo přes 120, byli dopravování do míst jednání z centra Dortmundu speciálními autobusy. Jednání probíhalo v německém jazyce, diskuse v němčině a částečně také v angličtině. Jednání předsedali Bertram Dressel, předseda společnosti ADT, zástupce starosty města Dortmundu, Gerhard Langemayer, prezident Hospodářské komory Dortmund Winfried Materna, jednáníe řídil jednatel společnosti ADT, Quido Baranowski.

Konference byla rozčleněna na čtyři na sebe navazující workshopy zaměřené na následující témata:

I. Regionální aktivity při zakládání nových firem
II. Financování zakládání nových firem a účast Venture kapitálu
III. Zakládání firem iniciované vysokými školami
IV. Novinky pro vedoucí pracovníky center

Součástí programu konference bylo také neveřejné zasedání valné hromady ADT.

Obsahem jednotlivých workshopů konference bylo následující:

Workshop I
Představení komplexního projektu „Start2grow“ zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti nových podnikatelských a firemních realizací a zkušenosti s jeho využitím v rámci rozsáhlého regionálního projektu „Dortmund“. Problematika života mladé firmy od sestavení podnikatelského záměru až po dosažení skutečné konkurenceschopnosti záměru na reálném trhu. Vliv iniciativy směřované k zakládání nových firem („KEIM“) na vysoké školy, podnikatele a vlastní region v oblasti Karlsruhe. Potřeba inovačního přístupu při financování tvorby nových firem.

Workshop II
Vlastní kapitál podnikatele jako naprostý základ pro financování podnikatelského záměru. Počáteční financování technologicky orientovaných podnikatelů z pohledu finančníků (konkrétně Sparkasse Dortmund). Konkrétní zkušenosti s financováním formou venture capital v případě technologické firmy HL-Planartechnik GmbH.

Workshop III

Představení projektu „G-dur“ zaměřeného na zakládání firem vědeckými pracovníky v oblasti Dortmundu a zkušenosti z několikaleté realizace síťového projektu „Dresden exists“ zaměřeného na zakladatelské aktivity vysokého školství a možnosti příslušného regionu.

Workshop IV
Ucelený koncept péče o jednotlivé fáze procesu podnikání z pohledu drážďanských zkušeností. Účast německých malých a středních podniků na rámcových programech Evropské unie na podporu vývoje a výzkumu, role a činnost Technologického centra v Brémách při přípravě a podpoře vývojových projektů. Možnosti snižování daní popř. úplné zproštění od daňové povinnosti v případě provozu technologických center v Německu. Specialita na konec: mediace – nová cesta řešení konfliktů v hospodářské sféře pomocí speciálních psychologických technik.

Během neformálních diskusí byly navázány kontakty s řadou odborníků a představitelů německých i zahraničních technologických center a organizací (kontakty na některé z nich jsou uvedeny v příloze této zprávy), přičemž pozornost byla kromě zkušených pracovníků společnosti ADT zaměřena zejména na navázání spolupráce s příhraničními regiony (Sasko, bavorsko, Slovensko

Podrobnější rozbor a diskuse vybraných nejzajímavějších témat konference bude předmětem článku, jehož uveřejnění je plánováno v jarním čísle časopisu „Inovační podnikání a transfer technologií“.

Prosinec 2002
Zpracoval: Ing. Karel Bořecký

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...